Polityka prywatności

W związku ze zmianą przepisów dotyczących ochrony danych osobowych i rozpoczęciem stosowania od dnia 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) “RODO” informujemy, że:

   1. Administratorem danych osobowych użytkowników sklepu brzydale.pl jest Akira Jacek Krawczyk, której siedziba mieści się we Wrocławiu 50-224, Plac Strzelecki 28, NIP 599-141-53-18, Regon 211017840 (dalej: “sklep brzydale.pl”). Dane kontaktowe: adres e-mail: kontakt@brzydale.pl
   2. Sklep brzydale.pl przetwarza dane osobowe w celach:
    1. świadczenia usługi prowadzenia konta Użytkownika w sklepie brzydale.pl. Podstawą prawną przetwarzania danych jest wykonanie umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
    2. sprzedaży produktów oferowanych przez sklep brzydale.pl –  podstawą prawną przetwarzania danych jest wykonanie umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
    3. marketingowych – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes sklepu brzydale.pl – marketing własnych produktów i usług (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
    4. rozpatrzenia reklamacji, dochodzenia i obrony w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes sklepu brzydale.pl – (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
    5. wysyłania informacji handlowych drogą elektroniczną –  wyłącznie w przypadku wyrażenia zgody przez Użytkownika. Podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
   3. Wszelkie pytania związane z przetwarzaniem przez nas Twoich danych możesz kierować pod adres e-mail:  kontakt@brzydale.pl
   4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne w celu zawarcia umowy ze sklepem brzydale.pl
   5. Dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny dla wykonania umowy, a po tym okresie dla celów i przez czas oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń, lub do czasu cofnięcia udzielonej zgody.
   6. .Odbiorcami danych osobowych będą:
    1. podmioty dostarczające i wspierające systemy teleinformatyczne sklepu brzydale.pl oraz podmioty świadczące usługi związane z bieżącą działalnością sklepu brzydale.pl
    2. podmioty świadczące usługi dostawy produktów (Kurier DHL, Poczta Polska, InPost)
    3. PayU S.A., PayPal –  podmioty świadczące usługi płatności on-line.
   7. Każdej osobie, w zakresie wynikającym z przepisów prawa, przysługuje prawo do dostępu do swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
   8. W przypadku wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych każda osoba może zwrócić się do sklepu brzydale.pl z prośbą o udzielenie informacji. Niezależnie od powyższego każdemu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
   9. Informacja o plikach Cookies. Sklep brzydale.pl korzysta z cookies, które stanowią pliki informacji przechowywane lokalnie na komputerze Użytkownika przeglądającego zawartość sklepu brzydale.pl i korzystającego w jego ramach z oferowanych usług.
   10. Podmiotami zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika sklepu brzydale.pl pliki cookies jest Administrator sklepu brzydale.pl oraz:
    1. Google Inc. z siedzibą w Mountain View, Kalifornia, Stany Zjednoczone. Aby dowiedzieć się więcej o polityce prywatności tego administratora kliknij tu: https://policies.google.com/privacy;
    2. Facebook Inc. z siedzibą w Menlo Park, Kalifornia, Stany Zjednoczone, Aby dowiedzieć się więcej o polityce prywatności tego administratora kliknij tu: https://www.facebook.com/policy.php;
    3. The Rocket Science Group LLC, operatora serwisu MailChimp.com z siedzibą w Atltancie, Georgia, Stany Zjednoczone, Aby dowiedzieć się więcej o polityce prywatności tego administratora kliknij tu: https://mailchimp.com/legal/privacy/;
    4. Podmioty wymienione są administratorem danych osobowych zawartych w plikach cookies w rozumieniu RODO.
   11. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
  1. Informacje zawarte w przechowywanych w urządzeniach Użytkowników plikach cookies, są wykorzystywane w następujących celach:
   1. analizy zachowań Użytkowników w sklepie brzydale.pl co umożliwia Serwisowi dostosowanie świadczonych usług i prezentowanych treści do indywidualnych zainteresowań, wymagań i potrzeb danego Użytkownika
   2. cookies wykorzystywane są także w celach statystycznych mających obrazować sposób korzystania ze sklepu brzydale.pl przez Użytkowników, dostosowania i optymalizacji sklepu brzydale.pl do potrzeb Użytkowników oraz innych osób korzystających ze sklepu brzydale.pl, tworzenia statystyk oglądalności podstron sklepu brzydale.pl, zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności działania sklepu brzydale.pl.
  2. W sklepie brzydale.pl wykorzystywane są cookies sesyjne, ulegające skasowaniu po zakończeniu korzystania ze sklepu brzydale.pl i zamknięciu okna przeglądarki internetowej, jak i cookies trwałe, zapisywane w urządzeniach, za pośrednictwem których Użytkownik korzysta ze sklepu brzydale.pl przez określony czas lub do momentu ich usunięcia.
  3. Dane pochodzące z plików cookie, będą przechowywane w zależności od rodzaju plików: na czas korzystania ze sklepu brzydale.pl (pliki sesyjne), do momentu skorzystania przez Użytkownika z praw prowadzących do zaprzestania przetwarzania jego danych osobowych, lub odwołania przez Użytkownika zgody